Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Publikacijos internete

Apklausų duomenys apie gyventojų pasitikėjimą Lietuvos institucijomis, palankumą politikams, balsavimo intencijas nuo 1998 m. yra skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas". Dalis duomenų yra paskelbta Socialinių tyrimų instituto leidinyje „Lietuva stojant į Europos Sąjungą: ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė“ (2004): pasitikėjimas Lietuvos institucijomis: 1998-2004 ir Lietuvos gyventojų politinės preferencijos 1995-2004.

Nuo 1997 m. Vilmorus reguliariai tiria gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą. Dalis duomenų yra paskelbta Socialinių tyrimų instituto „Lietuva stojant į Europos Sąjungą: ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė“ (2004): požiūris į Europos Sąjungą.

„Naujasis Baltijos barometras" - tai vienu metu trijose Baltijos šalyse atliekamas sociologinis tyrimas apie politines nuostatas bei požiūrį į ekonomines reformas. Iš viso – apie 200 indikatorių. Tyrimai buvo atlikti: 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004m. Analogiški tyrimai ("Naujasis Demokratijos barometras") atliekami visose pokomunistinėse šalyse. Projekto vadovas prof. Richard Rose, Strathclyde universitetas (Škotija). Duomenys skelbiami puslapyje www.balticvoices.org).

Žmogaus teisių padėties ir žmogaus teisių apsaugos sistemos vertinimo tyrimai (gyventojų tolerancijos lygmens tyrimai, viktimologinės patirties ir visuomenės saugumo tyrimai, neįgaliųjų padėties vertinimo tyrimai) atlikti Jungtinių tautų vystymo programos „Parama įgyvendinant nacionalinę žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje planą” užsakymu.