Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Giluminiai interviu

Naudojant šį tyrimo metodą, galima giliau išsiaškinti gyventojų/vartotojų nuostatas, vertinimus, elgesio modelius ir įpročius, o taip pat jų priežastis, motyvaciją, ketinimus ateityje. Taigi galima atskleisti giliau slypinčią (paslėptą) informaciją.

Pagilintas interviu paprastai trunka 1-1,5 val., jo metu užduodama daug atvirų klausimų (arba interviuotojas gali turėti tiktai pokalbio struktūrą, o klausimai formuluojami spontaniškai). Tokio tipo interviu būna mažiau suvaržyti išankstinių formuluočių ir gali suteikti daug vertingų žinių.

Imtis dažniausiai pasirenkama nedidelė, pvz. 20 ar 40 respondentų, kadangi tokioje apklausoje jie tampa tarsi savo srities "ekspertais". Dažnai tai būna tam tikros profesijos atstovai (gydytojai, teisininkai, savininkai), politikai, verslininkai ir pan. Rezultatai gali būti pateikti pilna (interviu išrašai pažodžiui) arba sutrumpinta forma (santrauka, išvados).