Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Naujienos

 

Lietuvos gyventojų požiūris į ekonominę padėtį
1999 m. ir 2009 m. gegužę
Palyginamasis tyrimas
 
Reprezentatyvias gyventojų apklausas 1999 m. gegužės 14-18 d. (N=1007) ir 2009 m. gegužės 7-12 d. (N=1000) atliko „Vilmorus“.
 
Kaip Jūs vertinate dabartinę Lietuvos ekonomikos padėtį?
 

 
1999 m.
2009 m.
Teigiami vertinimai
20%
10%
Neigiami vertinimai
68%
83%

 
2009 m. yra mažiau vertinančių Lietuvos ekonomikos padėtį teigiamai - 10%, ir daugiau vertinančių neigiamai - 83%, lyginant su 1999 m. apklausos rezultatais. Neigiami vertinimai dominuoja visose socialinėse demografinėse grupėse.
 
Kaip Jūs vertinate dabartinę Jūsų šeimos materialinę padėtį?
 

 
1999 m.
2009 m.
Teigiami vertinimai
36%
27%
Neigiami vertinimai
47%
55%

 
Šeimos materialinė padėtis yra vertinama geriau (27% teigiamų ir 55% neigiamų vertinimų), negu Lietuvos, tačiau vertinimai yra blogesni nei 1999 m. krizės laikotarpiu. Geriau šeimos materialinę padėtį vertina jaunimas (39% teigiamų ir 44% neigiamų vertinimų), o blogiau – priešpensinio amžiaus gyventojai (18% teigiamų ir 68% neigiamų vertinimų). Geriau padėtis vertinama Vilniuje (41% teigiamų ir 47% neigiamų vertinimų), o blogiau kituose didžiuosiuose miestuose (20% teigiamų ir 60% neigiamų vertinimų). Žemiausioje pajamų grupėje (iki 400 litų šeimos nariui) dominuoja neigiami vertinimai - 75% (teigiamų tik 10%), o aukštesnių pajamų grupėje (virš 1000 litų šeimos nariui) daugiau yra teigiamų (45%) nei neigiamų vertinimų (38%).
 
Kaip pasikeis Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn.?
 

 
1999 m.
2009 m.
Pagerės
29%
15%
Pablogės
18%
55%
Nepasikeis
34%
13%
Sunku pasakyti
19%
17%

 
2009 m. yra daugiau neigiamų prognozių („pablogės“ - 55%), lyginant su 1999 m. rezultatais („pablogės“ – 18%). Skirtumai socialinėse demografinėse grupėse nėra žymūs.
 
Kaip pasikeis šeimos materialinė padėtis po 12 mėn.?
 

 
1999 m.
2009 m.
Pagerės
21%
10%
Pablogės
16%
43%
Nepasikeis
42%
19%
Sunku pasakyti
21%
28%

 
Lyginant su 1999 m. apklausa, 2009 m. yra daugiau neigiamų prognozių - 43%, nei teigiamų - 10%. Tuo tarpu 1999 m. buvo šiek tiek daugiau teigiamų (21%) nei neigiamų prognozių (16%).