Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Naujienos
¨      Tyrimo laikas: 2020 m. kovo mėn. 6 – 13 d.
¨      Respondentų skaičius: N = 1020
¨      Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai
¨      Apklausos būdas: interviu respondento namuose

 

 Prašome pasakyti, palankiai ar nepalankiai Jūs vertinate šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus?, %


                     

 


 

 

 © Lietuvos rytas