Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Naujienos

 

¨      Tyrimo laikas: 2021 m. rugsėjo mėn. 9 – 16 d.
¨      Respondentų skaičius: N = 1003
¨      Tyrimo objektas: 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai
¨      Apklausos būdas: interviu telefonu

 

Atviras klausimas (be paruoštų atsakymo alternatyvų) "Kokie Lietuvos visuomenės veikėjai, Jūsų nuomone, geriausiai atstovauja Jūsų interesams? (prašome nurodyti pavardes), %


 

 

 

 

 

© Lietuvos rytas