Kontaktai

Vilmorus

Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8-5) 269 09 79, 69 09 82
Faksas (8-5) 269 09 81
El.paštas info@vilmorus.lt


ESOMAR Individual Membership Information


Reprezentatyvios apklausos

"Vilmorus" atlieka reprezentatyvias gyventojų apklausas visoje Lietuvoje. Respondentų atrinkimui naudojama patikima daugiapakopė tikimybinė atranka. Vieno tyrimo metu paprastai apklausiama apie 1000 atsitiktinai atrinktų gyventojų. Interviu atliekami betarpiškai (tiesiogiai) respondento namuose. Būstai atrenkami maršrutiniu metodu, o respondentai namuose - naudojant atsitiktinį metodą.

Šis metodas leidžia giliau panagrinėti tam tikrą socialinį reiškinį (ar vartojimo nuostatas, įpročius ir pan.), kadangi yra atliekamas atskiras struktūruotas tyrimas. Anketoje paprastai užduodama 30-60 klausimų (galimi "uždaro" ir "atviro" tipo klausimai). Užsakovui pageidaujant, galima apklausti tam tikras tikslines grupes (t.y., tam tikro amžiaus žmones, gyvenančius konkrečiose vietovėse, žinančius arba vartojančius kokį nors produktą ir pan.).

Bendra tokio tyrimo trukmė yra apie 4 savaitės, skaičiuojant nuo klausimyno suderinimo iki rezultatų pateikimo klientui.